Ортогонална пројекција

Техника и технологија

Ортогонална пројекција је пројекција код које се све тачке пројектују  нормално на једну или више пројекцијских равни.

Разликујемо поглед са предње стране (нацрт), поглед са бочне стране (бокоцрт) и поглед одозго (тлоцрт).

ortogonalna projekcija tela

Ortogonalna_projekcija-autor Petar Blagojević

 

View original post