Ортогонална пројекција

Техничко и информатичко образовање

Ортогонална пројекција је пројекција код које се све тачке пројектују  нормално на једну или више пројекцијских равни.

Разликујемо поглед са предње стране, поглед са бочне стране  и поглед одозго.

ortogonalna projekcija tela

Ortogonalna_projekcija-autor Petar Blagojević

View original post